Red onze bibliotheken! #bibvooriedereen

Vind jij het belangrijk om een bibliotheek te hebben in jouw gemeente of stad? Wel, misschien zit dat er binnenkort niet meer in! Sinds 2016 zijn gemeentes en steden niet langer verplicht om een openbare bibliotheek te hebben. Dit kan een bedreiging vormen voor de vrije toegang tot literatuur, cultuur en kennis in ons land!

Gelukkig is niet iedereen hiermee akkoord. De Vlaamse Verening voor Bibliotheek, Archief en Document wil de toekomst van de openbare bibliotheken verzekeren en is daarom gestart met de petitiecampagne Bib Voor Iedereen. Deze petitie moet een signaal geven aan de (toekomstige) gemeentebesturen en hen duidelijk maken dat de bevolking wel degelijk om hun bibliotheek geven. In de bibliotheekcharter die de VVBAD wil voorleggen, staat haarfijn uitgelegd hoe een bibliotheek eruit hoort te zien: "met een professionele werking, ingebed in de lokale gemeenschap, met toegang tot informatie en cultuur en toegankelijk voor iedereen".

Wil jij ook je stem laten horen? Klik dan hier om de petitie Bib Voor Iedereen te tekenen. 

>