SOET

Het wedstrijdreglement

1 Ben je tussen 6 en 30 jaar oud en woon je in België? Dan mag je deelnemen aan de poëziewedstrijd Soet. Dit betekent dat je geboren moet zijn tussen 1989 en 2012.

2 Hou het sportief! Je mag zelf kiezen waarover je schrijft, maar het overnemen van reeds bestaande gedichten is verboden. (zelfs maar een paar regels) Je wordt automatisch uitgesloten van de wedstrijd.

3 Schrijf je gedichten in het Nederlands, of in een andere taal, als die taal je moedertaal is. Je moet dan wel een vertaling van je gedicht meesturen.

4 Je mag maximaal drie gedichten insturen. Dit doe je via het online invulformulier.

5 De inzendingen worden beoordeeld door een professionele jury.

6 Elke deelnemer geeft Jeugd en Poëzie de toestemming de bekroonde gedichten voor te dragen op poëzie- en cultuurmanifestaties en te publiceren in tijdschriften met een artistieke strekking, handboeken, op de website van Jeugd en Poëzie en/of te bewerken voor muzikale doeleinden.

7 Laureaten en eervol vermelde deelnemers kunnen van de bekroning van één of meer gedichten afzien, door binnen de tien dagen na de kennisgeving van hun resultaat hun terugtrekking te melden.

8 De winnende/gekozen gedichten worden gepubliceerd op de website met juryrapport.

9 De eerste drie winnaars per leeftijdscategorie van Soet vallen in de prijzen.

10 Je kan gedichten inzenden vanaf 15 januari 2019 tot uiterlijk 12 april 2019.

11. Prijsuitreiking op 11 mei 2019 in De Studio, Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 4.