Vorming Taalkabaal

Poëzie na schooltijd? Ja, dat kan! Taal zit overal in spel verstopt. Hoe kan je daar een zinvolle vrijetijdsbesteding van maken? In deze vorming tonen we je dat taal ook een fantastisch spelelement kan zijn, en dat naschools werken met poëzie ruimte schept voor het uiten van fantasie, gedachten en gevoelens op een speelse manier.

We combineren er letterplezier: lezen, spreken en schrijven met drama, fotografie, beeldende kunst en muziek.

Deze vorming is gebaseerd op onze eigen na-schoolse werking, Taalkabaal. 
Taalkabaal is een wekelijkse atelierreeks voor kinderen van het basisonderwijs. Het gaat door  tijdens de nabewaking in een lokaal op school. De bedoeling is om kinderen een zinvolle vrije-tijdsbesteding aan te bieden.

Wat gaan we doen?

- We laten jou zien hoe wij aan de slag gaan met taal en kinderen in de vrije tijd
- Actief onderzoeken en uittesten van verschillende bestaande taalspelletjes.
- Methodiek voor het gebruik van taal als spelelement.
- Uitwerken van een eigen activiteit met taal als spelelement.

Deze vorming is gericht op begeleiders uit het jeugdwerk, naschoolse opvang, vrijwilligers of iedereen die kinderen wil warm maken voor taal en poëzie.

info

Vorming
16+
02:00

Wat je moet voorzien voor deze vorming:

krijtbord of whiteboard met schrijfgerei, of grote flappen

schrijfmateriaal voor deelnemers

deelnemerslijst met naam, voornaam, leeftijd en postcode van de deelnemers