Kapitaloristendoor Pieter Desmet

seizoen 2012-2013
12-14
bitter

Een mens machteloos tegen
Kennis
Kan niet anders dan delen
Broos, maar met gemak

Het weet niet
Niemand kan tegen mij opwegen
Wilt niet geven, maar groeien
Niemand hetzelfde
Iedereen gelijk
Kennis voor kansarmen
Premies voor pretentieuze
Verkregen door ervaring
Betaald van belastering
Door wijsheid vertelt
Voor iedereen geldt.