Alles is andersdoor Stef De Bie

Soet 2015
06-08
natuur

Stef, 8 jaar, schreef naar aanleiding van een poezïeopdracht onderstaand gedicht. Stef reisde in de zomer 2 maanden door Canada met zijn ouders en broers. Zijn gedicht is een herrinering aan deze reis. 

 

Wat versta ik van de natuur als ik zijn woorden niet kan horen.

Wat weet ik van de beren als ik hun grommen niet vertaal.

Wat doe ik met riviertjes als zij alleen maar lopen.

Hoe stap ik over gletsjers als er overal spleten zijn.

Wat weet ik over Canada als iedereen er anders is?