Nachtelijke poëzie 1door Eline Banken

Soet 2015
18+
dromen

Beste man

Nog nooit zag ik u eerder

Kwam ik u tegen

Op straat

In huis

De wereld

 

Toch heb ik zo een perfect afgelijnd beeld van uw zijn

Uw bestaan vloeide echter voort uit mijn

Troosteloosheid

Besluiteloosheid

Ik noemde het uw schepping, als het ware

 

Beste man

Nog nooit zag ik u eerder

Toch weet ik precies hoe uw schaduw

Valt

En hoe die mij de ogen

Het licht

Ontneemt