Machteloosdoor paulien descamps

Soet 2015
15-17
verdriet

Waterdruppels

Langzaam omlaag geschoten

Pijn verdwijnt

Heel eventjes

Heb ik genoten