Wiskundedoor Inge Van Impe

Soet 2015
15-17
grappig

Donder en bliksem
een lineair verband
geladen deeltjes
zonder tussenkomst
botsen als een parabool
die de x-as raakt
Pythagoras zijn stelling
doet huizen ontvlammen
daken in as
net het geluid van een prabool
rakelings langs de y-as