Armoededoor Kato van Gucht

Soet 2015
09-11
verdriet

Armen

een lastig leven

dankbaar voor wat ze krijgen

leven van lage lonen

"alstublieft alstublieft"

vaak geen hoop meer

slapen in

kartonnen dozen

"alstublieft alstublieft"

ongelukkig hoort daar ook bij

slapen met honger

een lastig leven

lijdt vaak tot de

DOOD!