De onzichtbare mandoor Jules Maghiels

Soet 2015
06-08
gemis

Onzichtbare man, onzichtbare man

Ik kan je niet zien

Onzichtbare man, onzichtbare man

Ik kan wel je kleren zien

Onzichtbare man, onzichtbare man

Ik tel tot tien en

je bent gezien

 

Jules

PS (reeds tweede gedicht van Jules)