Lampdoor Laurens Delanghe

seizoen 2012-2013
12-14
verdriet

Mijn tere glazen lijf

Beschijnt

De hoofden van genieën.

Een knop bepaalt de duur

Van mijn éénzijdige leven.

Als wachter in het duister,

Als gevangene in het licht.

 

Hangen zal ik

Tot mijn laatste lichtuur 

Heeft geslagen

  • Dit is een erg origineel en verfrissend gedicht met een fijne beeldspraak en zeer mooie vondsten in. We verschilden onderling van mening of de titel er wel degelijk bij moet. ‘Nee, want die verraadt te veel,’ dacht een van ons, ‘en geeft minder kans aan meerduidigheid’, terwijl een ander er geen probleem mee had. Waar we het wel over eens waren, is dat ‘eenzijdige leven’ op regel vijf en ‘Heeft geslagen’ op de laatste regel nog net dat tikkeltje beter kunnen. Misschien kan ‘heeft geslagen’ wel geschrapt worden, zodat het gedicht eindigt bij ‘Hangen zal ik / Tot mijn laatste lichtuur’. Ook de ‘als’ in ‘Als wachter in het duister’ en in ‘Als gevangene in het licht’ (op het einde van de eerste strofe) zouden misschien kunnen geschrapt worden. In ieder geval enkele interessante denkoefeningen voor de schrijver! Dat de schrijver van dit gedicht slechts 13 jaar oud is, scherpte onze bewondering voor dit gedicht nog meer aan. Goed gedaan! Proficiat!