dasende oernymfdoor Lukas Mees

Soet 2015
18+
dromen

oergeknald
een overdacht tot niets meer denkend
meer weer vrij, kruisigen dan maar, zonder gebaar
verdwenen in de eeuwig vernauwende interpretatie
frustratie , de meer-vrucht-minder-moeite -generatie

Daar danst zij, ontbindend in het moment
gebroren met vleugels om geknipt door het leven te vliegen
verplicht te liegen niet alleen zichzelf maar ook anderen te bedriegen
als de echo eeuwig zoekend naar de juiste woorden
opdat ik haar mijn waarheid zou kunnen antwoorden
dringend nood aan een dichterlijk, dictoriaal of mentaal beleid
het belang weer terug te keren tot de realiteit
steeds verzwakkend, verarmend ontroerend de strijd
haar dans, haar muziek, op de golven van eeuwigheid
verstikkend verleid ze me met haar rytme en gebaar,
verijkend met de beperking niet meer weg te willen daar
dansende oernymf ik moet nu weer gaan
naar de werkelijkheid, hopend op een nut van bestaan