Perfectie.door Imane Karroumi

Soet 2015
12-14
geluk

Streef naar het zijn van iemand die geen einde kent aan zijn kennis.

Streef naar het zijn van iemand die stralen wil.

Streef naar het zijn van iemand waarvan de mensen jou als een troostbron beschouwen.

Streef naar het zijn van iemand waarvan mensen nog hoop krijgen als ze je horen of zien.

Streef naar het zijn van iemand, door jouw ambitie en doorzettingsvermogen te verlengen...

Streef naar perfectie,

die ontstaat door fouten die verbeterd worden.

Maar geloof niet wat de mensen beweren,

dat perfectie er niet is.

Integendeel, iedereen krijgt deze kans,

maar veel bereiken kan men niet.

Die ene hoop,

die ene intentie om door te gaan,

die ene geluk,

die ene hulp,

die ene toeval,

en die ene lot die ontbreken bij die mensen,

die veel konden bereiken.

Maar gelooft men niet in geluk?

Of bestaat perfectie niet?

Of denkt men dat het nooit te bereiken is?

Met deze intentie geraakt men nooit ver.
Alleen als je weet dat je naar perfectie KAN streven,

 

zoekt perfectie naar diegene die naar haar verlangt.