Vriendschapdoor PMI Klas 1Aa

Soet 2015
12-14
liefde

Vriendschap gaat steeds meer groeien

Net zoals bloemen die openbloeien.

Vriendschap is een mooi gebaar

Maar let op! Er schuilt altijd gevaar!

 

Word je gepest of heb je verdriet?

Dan zingt je vriend een sussend lied.

Een vriend kun je vertrouwen

Je kan er altijd weer op bouwen.

 

Vrienden kan je kiezen

maar je kan ze ook verliezen.

Vriendschap heb je nodig.

Vriendschap is nooit overbodig.