Geen Titel door Nele Dierick

Soet 2015
18+
emoties

krijsen
krijten
in het teveel aan jouw vel

bijt tot de vrucht zich vierendelen zal.


Tot de

eik zijn stem nerven laat en ringen

voor ijsgetijden
post
de dooi