Zondedoor Jirka Liessens

Soet 2015
18+
verdriet

Deze keer

Zijn mijn wangen

Nat van haat

Is het tintelen van de kilte

In mijn luchtwegen

Nog niet gestopt

Zijn de tremoren

Een boodschapper

Van een diepere wonde

Kraakt mijn skelet

De  machteloosheid van

Mijn kleine handen

En stopt mijn hart niet

Met mea culpa slaan