- door Fien Van den Borre

Soet 2015
06-08
geluk

Verbeteren maal

Dee, plus en min

Rekenen met balpen

Splitsen en brug

Ze schrijft kleine getallen

Tafels maken 3x3 = 9

Getallenkennis is top

Hoofdrekenen in mijn rekenmap

Ze is de fijnste rekenaar van de klas

Moesie!