Zelfkantdoor Quinten Lengeler

Soet 2015
18+
liefde

Zelfkant.

 

 

Poëzie

-  Poëwie? -

Poëzij

- Poëwij -

 

        Onze nachtadem ademt wasemt

         en tekent onze damplijven

 

   zoutlach knarsetandt

   zij smaakt

     naar de verleden toekomst

 

wat mij toekomt

toe kom

thuis

 

en breekijver

zeevijver

tweelijvig

 

lig je op

mijn

zij.