Als ik u dandoor Annemie Brams

Soet 2015
18+
geluk

als ik u dan mijn woorden heb gegeven

wil ik dat gij ze inpakt en omstrikt

ze koestert als een kind

de zomer

 

en o! we zouden zingen

ontbranden als de kaarsen op een taart

niet langer meer omslingerd en

verstikt door noties zoals

 

liefde of

gewoon gelukkig zijn