Zwanger van mijn eigen dooddoor Benjamin De Vos

Soet 2015
18+
emoties

Zwanger van mijn eigen dood

Wacht ik tot de bevalling komen zal

Haar wou ik naar jou vernoemen

Weet dat

Pijnlijke weeën wekten me tot de sleur van stille momenten

Tussen alle misgeboorten die blijven leven zijn

 

Zwanger van mijn eigen dood

Zal ik ruimte houden voor nieuw leven

Steeds opnieuw

Tot ik jou beter baar

 

Zwanger van mijn eigen dood

Beval ik van jouw eigen dood

Jouw leven ontrukte ik met blote handen

 

Opdat je tijdloos werd.