Mijn masker, een tweede ikdoor Lore Naegels

Soet 2015
12-14
verdriet

Mijn masker doet pijn, mijn hoofd ontploft en het breekt mijn hart.

Mijn rug is nu de kant die ik wil laten zien

Mijk tweede ik is kapot en zonder hel denkt iedereen dat ik anders ben