wekkerdoor Acamedia Ntakarutimana

Soet 2015
12-14
dromen

Wanneer ik vrolijk ontwaak,
morren mensen
werpen boze blikken
slaan me op mijn hoofd
en snoeren me de mond