hamerdoor Alexander Methot

Soet 2015
12-14
verdriet

bonkend

doorheen geschud

tot de vijand

vast zit in de ondoordringbare muur

 

eindig ik de dag met barstende hoofdpijn