Ringmapdoor Robbe Buyl

Soet 2015
12-14
maatschappij

papieren

hou ik

veilig

tussen mijn armen

 

mijn ijzeren tanden

bijten in

de dunne velletjes

 

zwoegen en zweten

tot

een vakantiegevoel

van leegte