Gedichtdoor A'ishah Bauwens

Soet 2015
12-14
dromen

Letters

sluipen uit je pen

dartelen en

stuiteren

tot ze sprakeloos stil staan