Spiekbriefjedoor Evelien Van de Velde

Soet 2015
12-14
verdriet

wachten

op geniepige handen  

smachten naar adem

spiedende blik blijft rusten op mijn gekreukte lijfje

stilte als het graf

betraande ogen

maken mijn ziel wazig