Scheurkalenderdoor Noah Verriest

Soet 2015
12-14
emoties

365 dagen hangen

wachten op een nieuwe dag

 

De tijd verslindt en herinnert

blaadje na blaadje

 

Tot mijn tijd gekomen is

en ik op ben