boek door Kyran De Luyck

Soet 2015
12-14
natuur

van boom

naar hout

tot blad

waarop letters dansen

     tot

welgvormde zinnen

Trots dat ze kunnen

deel uit maken van een poëtisch verhaal

 

zwartwit

op mijn ruwe huid.