Schoolagendadoor Viktor Vermeren

Soet 2015
12-14
bitter

Elk uur iets nieuws

zo vaak opengedaan

voot allerleinotities, hanenpoten

haastig ondertekend

wachten op de volgende dag

in de beslotenheid

van een boekentas