Op schooldoor Silke Gillade

Soet 2015
09-11
geluk

tring de bel gaat, daar gaan we

godsdienst, spelling, rekenen

 

yes, nu al speeltijd

taal, Frans, tekenen

en nu een boke eten

 

W.O., turnen, begrijpend lezen

wat gaat een dag snel in 5B