Klokdoor Maxim Croes

Soet 2015
12-14
bitter

opgehangen aan de muur

helemaal alleen

word ik dteeds niewsgierig begluurd

maar ook met de tijd vergeten

mijn benen die eindeloos werken

tot mijn laatste uren geslagen hebben