Biervat door Robin Philips

Soet 2015
12-14
grappig

rollebollen over alfalt
het diepe keldergat in
wachtend tot de spanning verdwijnt
mijn goudgelesap vloeit rijkelijk uit de tap