De mensdoor Lieven Miguel

Soet 2015
18+
emoties

De mens is een onzeker wezen

Wat die heeft is nooit genoeg voor zichzelf

Die snakt naar meer en meer

Maar toch is zijn ziel toch altijd leeg

De mens let niet op kleine dingen die hem gelukkig zouden maken

Maar eerder op grote dingen die hij nodig zou hebben

De mens verwart wat hij nodig heeft met wat hij wil

Daardoor bevindt hij zich soms in een onnodige impasse

De mens is soms uiterlijk stil

Maar innerlijk is er een strijd die onverklaarbaar kan zijn

De wereld zou beter zijn

Als de mens zich tevreden zou stellen met wat hij heeft