De tijd vliegt voorbijdoor Betül Saglam

Soet 2015
12-14
dromen

Mijn moeder verschoont mij keer op keer

en verzorgt me als ik me bezeer.

Elke dag doe ik lekker een dutje

als ik wakker word, speel ik in mijn blokhutje.

Mijn eerste dag op de basisschool

speel ik met een waterpistool.

Mijn juffrouw is heel erg lief

zij is ook slim en creatief.

Dan komt het tweede leerjaar

dan gebruik ik een kinderschaar.

Het derde jaar moet ik veel huiswerk maken

dat is moeilijk want ik heb dagtaken.

In het vierde jaar moeten we echt heel hard doorzetten

mijn klasgenoten en ik moeten alles doen als marionetten.

Het vijfde leerjaar, daar begint mijn avontuur

mijn juffrouw is een moederfiguur.

Dit jaar ben ik op zeeklassen geweest

daar was het een echt feest.

Mijn laatste jaar is zelfs nog beter

nu ben ik een echte allesweter.

Lieveling van de juf, zo noemen ze mij

we hebben een nachtje een slaappartij.

We kijken Ice Age en gaan naar een restaurant

deze nacht was heel interessant.

Zeker omdat de jongens een snor hadden getekend op mijn gezicht

dat krijg je als er een zwarte pen naast hen ligt.

Ik ga naar het middelbaar

op dit moment ben ik heel kwetsbaar.

Door mijn pubertijt enzovoort

en de hormonen en wat daar bijhoort

Van juf naar mevrouw en van meester naar meneer

dat zal makkelijk gaan als ik goed studeer.

Wow, ik ben geen kind meer

ik moet vooruit kijken, want er komt nog veel meer...