Stervend ritmedoor Jason Alenus

Soet 2015
15-17
verdriet

Verblind door de snelheid van het leven,

de flitsen van de tijd

houdt het ritme van het hart 

ons in leven.

 

Gebarsten door menselijk leed

en uitgeput door verdraagzaamheid

zal het tot stilstand worden gedwongen

en trekt het ritme zich terug

naar de ongekende dieptes van stilte.