Moederdoor Betty Puttemans

Soet 2015
18+
emoties

Een moeder voelt
als ze baren wil,
als ze haar vleugels
spreiden wil,

waar jongen zoeken
naar barstende kloven
onder moeder Kloek,

een moeder voelt,
wanneer tijd zwijgt
en op verraad wijst

voor dat, wat een ander
zonder denken baart.

Een moeder voelt,
wat ze voelen wil.