Pennen voor mijn levendoor Jonas Nicolaï

Soet 2016
18+
dieren

 

of het leven niet geleefd het waard is te bedichten?

 

schrijf ontdekt, kies uw verstopt gevecht

 

vraag niet maar geef zonder einde

  

de stortzak, puinruimer, stielman van jewelste

 

die met kolenschuppen vingertoppen

 

geen code voor het schrijverschap

 

of dwaas formeel parcours uithakt

  

die aan takken blijven hangen, kwikkelkwakkelend

 

stammentalen spalkend want waar

 

kunt ge het u zo veroorloven

 

het dichterzijn nog te proberen

  

dichter bij het bakkertje spelen

 

het kom-dat-zien van de bundels vol verdriet

 

en eenzatensentiment

 

of een grafrede voor een gebetene

 

een vaste klant van uw woordenwinkel