Ontsluierddoor Fien Thibau

Soet 2016
18+
liefde

het puntje van jouw neus raakt mijn slapen

jouw lippen kussen mijn wang

een behoeftige zucht

onomwonden intimiteit

veroorzaakt voelbare vibraties

in een vluchtige vlaag verdichte luchtigheid

 

verward

in jouw ruwteder strelen

ontmaskert

de inconsequentie van mijn hart

mijn gewillige geest

 

Nog nooit

ben ik

voor andermans ogen

zo wezenlijk

mezelf geweest