Mijn liefde voor hemdoor Lotte De Laet

Soet 2016
12-14
gemis

Zijn opmerkzame ogen raakten me telkens weer

Steeds meer en meer

 

Ze lieten me gaan

Ik was gewoon zo ontdaan

 

Ik probeerde alles te begrijpen

Maar de gedachten waren niet te grijpen

 

Zonder te weten hoe, bleef ik achter

Te tijden vroeger waren zachter

 

Nu komt alles zo hard aan

 

Mijn ziel is al lang weggegaan