wie ben ik?door Yana Van Gijsel

Soet 2016
15-17
verdriet

geestesziek

zo noem ik mij.
Ze zeggen
ga naar een psychiater
die zal je wel helpen

Dat heb ik al gedaan
het hielp niet
want er is geen theorie zo groot
of een wezen zo wijs
als de complexiteit van mijn problemen

mijn huid is niet de mijne
mijn geschrift is niet de mijne
mijn fantasie is niet eens de mijne

enkel mijn gedichten
mijn gedichten zijn de mijne
ze zijn de spreekbuis
vanuit mijn warrige wereld binnenin