Beloofde Landdoor Anne Steurs

Soet 2016
18+
maatschappij
Bovenal bemin elk boek
Maak geen vlekken, noch doe zoek
Heilig steeds de dag des Lezen
Zin en letter zult gij eren
Brand niet, maak geen watervlek
Vloek nooit om het slaapgebrek
Vlucht het gamen en 't deugnieten
Ook de selfies en het tweeten
Wees steeds voedzaam voor uw geest
Begeer stilletjes wat een ander leest