cijferendoor Laurence Campe

Soet 2016
09-11
grappig

In de storm zie je een rare vorm

Je ziet veel lijnen in de gordijnen

Je ziet een maal , gedeeld door,plus en een min in de zin

Het begint met een c en eindigt op een n

dus ontcijfer het maar