Nomade Idoor Laura Dierickx

Soet 2016
18+
emoties

Bootjes varen op muren

Vlammen graaien wild

Naar onze woorden

Verhitte gemoederen

Zijn wij niemand

Als iedereen normaal is?

Schilderij heeft alles begrepen

Zee, rotsen en schepen

Laten onze regen schreeuwen:

“De kunst van het blij zijn

Is hier niet op zijn plaats!”

 

Pracht en praal vermomd als

Afgescheurd behangpapier

Nergens anders wacht ons

Rust na moedige dagen

Voor de tv wachten wij

Dan op niets en luisteren

Met ingehouden adem

 

Konijnknuffel al maanden

Aan het dartbord gespiesd

Vechten tegen kou

Vechten tegen donker

Vechten tegen leeg

Niets, Nada, een onbeweeglijke

Wel degelijk levende kat

Hoort hier niets dan zuchten

Zwijg en luister maar

Later zullen leugens vullen

 

Wat de winter heeft opgeslokt