toen ik vergatdoor robin van marcke

Soet 2016
15-17
liefde

toen ik vergat wat ik vergeten was

vergiste ik me vergaand

verachtende vervolgingen verstikten me verwaand

verscheurende vervloekingen vielen wolfachtig mijn zelfvertrouwen aan

 

toen ik vergat wie ik was

en mezelf begon te verafschuwen

verging ik van verdriet

verteerd verstomd verslagen

vervaagde mijn persoon

alsof je water wilt opvangen in een oud vergiet

 

toen ik vergat welk persoon ik was

verscheen jij in mijn leven

verdriet verdween 

geluk verscheen vergezeld met jou aan zijn zijde

verliefd veranderd en verrezen

ongeluk is helemaal verdreven

dat alles heb je me vergeven

 

en toen we vergaten verging het verdriet