Één zindoor Jill Marchant

Soet 2016
18+
gemis

er viel eens iemand uit de lucht

recht in iemand anders' armen

en ze zeiden niets

 

het was een omarming die bleef duren

want wanneer weet je 

dat het tijd is om iemand los te laten

 

alles duurt altijd langer

ik zie je graag

is maar één zin

 

en ik zie je graag duurt altijd langer