waas van onwetendheid door Annelies Gerits

Soet 2016
18+
emoties

Laat de stilte

vermomd door de trilling

van verlangen om zijn

oorverdovend geluid een plaats krijgen waar

Wind verblind

waas van tranenveld

die lichaam tentoonstelt.

Zeeën verliezen golven

daar waar gekwelde ongelukkigheid

spijt doet herrijzen in de tijd

tot dan een muur vormt van onwetendheid

die eigen ik blijkt te zijn.

Sterren vormen lichtpunten.
ziel straalt van eigenheid

Gelukkig weggekwijnd.