l' esprit de l'escalierdoor Veerle Middernacht

Jonge dichter des vaderlands 2016
18+
maatschappij

Iemand vroeg
me wat mijn
probleem met
deze
maatschappij
eigenlijk is…
Dat houdt me
nog bezig.
Ik wist geen
antwoord.
Ik wist het wel,
maar ik kreeg
het niet uit
mijn hoofd
deze
maatschappij
in.
Ik wist hét dus
wel, maar hét
antwoord niet
echt.
Ik heb geen
probleem met
deze
maatschappij,
het is meer dan
dat.
Ik heb
meerdere grote
én kleine
problemen met
deze
maatschappij.
Natuurlijk wist
ik hét
antwoord wel.
Natuurlijk kon
ik hét wel
zeggen.
Maar toen, dat
moment in
deze
maatschappij:
IK ZWEEG.
Godverdomme,
ik zweeg.