mensdoor Ana Van Liedekerke

Soet 2016
18+
maatschappij

Op stelten zweven wij

door het getik van succes opgesmukt

ontstijgen wij de aarde

Een punt zet haar afdruk

dat ben IK

Geen grote sporen maar wel diep

(en luid)

steltenlopen

Met de kin in de wolken

Op stiletto’s de aarde smorend