Verloren in de tijddoor Wannes De Craene

Soet 2016
18+
verdriet

We leven in momenten, 

gedeeld of alleen. 

Ze worden een herinnering

en gaan verloren in de tijd.

Ik loop in rondjes, nadenkend, 

over wat ik weer vergeten ben. 

Er achter komen zal niet gebeuren, 

maar wat maakt het ook uit?

Er is toch niemand die ’t horen wil.

Al zijn er gedachten, 

die zeggen van niet, voel ik aan,

voor velen, een moment te zijn. 

Ik word kwijt, verloren of vergeten.