Verloren verlangensdoor mathijs goessens

seizoen 2012-2013
18+
verdriet
Vervloekt door de gloed in de ogen van de schaduw, gaf ik mij over;
tevergeefs was het schijnen van de tanende ster
 
Doch klagen verleden tijden niet, toekomst die ligt in't verschiet;
armzalig armen zonder vreugd, peinzend over jonge jeugd
 
Dwalend naar 't verloren doel, waar ik mijn laatste hoop op stoel;
tracht ik datgeen te bereiken, wat zaligmakend zal blijken
 
Echter, nooit mag het kinderlijk hart de roeste rede ondergraven,
want principes zijn stroef en verloren verlangens mijn deel
 
Ik ben geen geheel.